MobiFone giới thiệu công nghệ nhận diện khuôn mặt

Tại “Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam” (Make in Vietnam) vừa diễn ra vào ngày 9/5 tại Hà Nội, Mobifone đã công bố giải pháp về nhận diện hình ảnh do chính tập đoàn này phát triển, có thể được áp dụng để…