Gói TIKA (HTVC + Karaoke)

Dung lượng 100GB(*) + 5 GB
Giá cước 50.000đ / tháng
Gọi nội mạng 2.000 phút đến 2 số MobiFone (Soạn BK_SĐT1_SĐT2 gửi 789)
Gọi ngoại mạng Không
Cú pháp BK1 TIKA gửi 9084
Data ngoài gói Miễn phí (Tốc độ 512kbps/512kbps)
Điều kiện
  • Thuê bao sim 3 khía tại khu vực ĐBSCL.
  • Truy cập HTVC và hát trên OKARA tốc độ cao không giới hạn dung lượng.

Gói FIKA (FIM + Karaoke)

Dung lượng 100GB(*) + 8,5 GB
Giá cước 85.000đ / tháng
Gọi nội mạng 2.000 phút đến 2 số MobiFone (Soạn BK_SĐT1_SĐT2 gửi 789)
Gọi ngoại mạng Không
Cú pháp BK1 FIKA gửi 9084
Data ngoài gói Miễn phí (Tốc độ 1mbps/1mbps)
Điều kiện
  • Thuê bao tại khu vực ĐBSCL.
  • Xem fim+ và hát trên OKARA tốc độ cao không giới hạn dung lượng.

Gói TS4G (THẠCH SANH 4G)

Dung lượng 60GB
Giá cước 99.000đ / tháng
Gọi nội mạng 2.000 phút đến 2 số MobiFone (Soạn BK_SĐT1_SĐT2 gửi 789)
Gọi ngoại mạng Không
Cú pháp BK1 TS4G gửi 9084
Data ngoài gói Miễn phí không giới hạn tốc độ
Điều kiện
    Thuê bao MobiFone tại khu vực ĐBSCL hòa mạng trước ngày 16/11/2018.Gói C120

Dung lượng 90GB
Giá cước 120.000đ / tháng
Cú pháp BK1 C120 gửi 9084
Data ngoài gói Ngưng truy cập
Điều kiện
    Thuê bao MobiFone tại khu vực ĐBSCL hòa mạng trước ngày 16/11/2018.

Gói HD90

Dung lượng 5,5GB
Giá cước 90.000đ / tháng
Cú pháp BK1 HD90 gửi 9084
Data ngoài gói Ngưng truy cập
Điều kiện Thuê bao MobiFone

Gói HD70

Dung lượng 3,8GB
Giá cước 70.000đ / tháng
Cú pháp BK1 HD70 gửi 9084
Data ngoài gói Ngưng truy cập
Điều kiện Thuê bao MobiFone

Gói 12HD70

Dung lượng 60GB (5GB/tháng)
Giá cước

840.000 đồng/12 tháng

500.000 đồng/12 tháng

Cú pháp BK1 12HD70 gửi 9084
Data ngoài gói Ngưng truy cập
Điều kiện
    Thuê bao MobiFone tại khu vực ĐBSCL hòa mạng trước ngày 16/11/2018.
Giảm giá 340.000 đ

Gói 6HD70

Dung lượng 28,8 GB (4,8 GB/tháng)
Giá cước

420.000 đồng/6 tháng

350.000 đồng/6 tháng

Cú pháp BK1 6HD70 gửi 9084
Data ngoài gói Ngưng truy cập
Điều kiện Thuê bao MobiFone
Giảm giá  1 tháng

Gói 3HD70

Dung lượng 14 GB (4GB/tháng)
Giá cước 210.000 đồng/3 thángCú pháp BK1 3HD70 gửi 9084
Data ngoài gói Ngưng truy cập
Điều kiện Thuê bao MobiFone