E-One SMS – Giải pháp nhắn tin cho Doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường viễn thông di động, hình thức trao đổi thông tin qua tin nhắn cũng đang được áp dụng rộng rãi vì lý do kênh trao đổi này có thể truyền tải thông tin một cách tập trung nhất và bằng con đường ngắn nhất.

E-One SMS - Giải pháp nhắn tin cho Doanh nghiệp

E-One SMS là một công cụ gửi tin nhắn hàng loạt của MobiFone giúp các doanh nghiệp gửi thông báo tin tức nhanh chóng, tức thời tới toàn bộ nhân viên và Khách hàng của doanh nghiệp thông qua SMS số lượng lớn

Website dịch vụ: http://onesms.mobifone.vn

Lĩnh vực cung cấp:

  • Nội bộ doanh nghiệp
  • Hỗ trợ công tác kinh doanh của doanh nghiệp

TÍNH NĂNG:

  • Tương tác ra lệnh bằng SMS
  • Phân lớp cấu trúc công ty
  • Xây dựng module phân quyền cho phép doanh nghiệp xem được nội dung tin nhắn, đối tượng, và thời gian nhận tin nhắn
  • Tương tác SMS hai chiều: Doanh nghiệp gửi tin nhắn đi, người nhận trả lời SMS và hệ thống lưu lại được
  • Xây dựng module chăm sóc Khách hàng
  • Tính năng phản hồi trạng thái gửi tin cho nhà Quản trị Doanh nghiệp
  • Xây dựng API cho doanh nghiệp
Đánh giá bài viết
Bài viết mới
Tin tức khác