Gói cước

TIKA

5 GB

 • Tính năng

  Miễn phí truy cập ứng dụng HTVCOKARA

 • Cú pháp DK FIKA
 • Cước vượt gói 75 đồng/50KB
 • Giá gói 50.000 đồng/01 tháng

FIKA

8,5 GB

 • Tính năng

  Miễn phí truy cập ứng dụng FIM+OKARA

 • Cú pháp DK FIKA
 • Cước vượt gói 75 đồng/50KB
 • Giá gói 85.000 đồng/01 tháng

D5

1GB

 • Tính năng

  Miễn phí 1GB dung lượng/ngày

 • Cú pháp D5
 • Cước vượt gói 75 đồng/50KB
 • Giá gói 5.000 đồng/01 ngày

MIU

3,8GB

 • Tính năng

  Miễn phí 3,8GB tốc độ cao/30 ngày

 • Cú pháp MIU
 • Cước vượt gói 0 đồng
 • Giá gói 70.000

D10

1,5 GB

 • Tính năng

  Miễn phí 1,5GB/01 ngày

 • Cú pháp D10
 • Cước vượt gói 75 đồng/50KB
 • Giá gói 10.000 đồng/01 ngày

Thạch Sanh 4G

60GB

 • Tính năng

  Không giới hạn dung lượng

  2GB tốc độ cao/ngày

 • Cú pháp TS4G
 • Cước vượt gói 0 đồng
 • Giá gói 99.000 đồng/30 ngày
478428019625028