MobiOuting Cao đẳng nghề Vĩnh Long – Kiến tập định hướng tương lai

MobiOuting Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Ngày 25/04/2024, chương trình MobiOuting cho Saymee Miền Tây tổ chức đã diễn ra thành công tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

MobiOuting Cao đẳng nghề Vĩnh Long – Ngày 25/04/2024, chương trình MobiOuting cho Saymee Miền Tây tổ chức đã diễn ra thành công tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

MobiOuitng Cao đẳng nghề Vĩnh Long
MobiOuitng Cao đẳng nghề Vĩnh Long

Khám phá tố chất vượt trội bên trong tại Mobiouting Cao đẳng nghề Vĩnh Long

Khám phá bản thân qua sinh trắc vân tay là một hoạt động tạo hứng thú, tò mò cho nhiều bạn trẻ trong chương trình. Qua quá trình phân tích dấu vân tay cho từng cá nhân giúp khám phá ra nét tính cách đặc trưng, điểm mạnh, điểm yếu của riêng mỗi bạn từ đó phát huy tối đa thế mạnh, khắc phục điểm hạn chế của bản thân. Đây cũng được xem là cơ sở góp phần định hướng tương lai phù hợp sau này.

Xem thêm một số hình ảnh tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long:

MobiOuitng Cao đăng nghề Vĩnh Long

MobiOuitng Cao đăng nghề Vĩnh Long

MobiOuitng Cao đăng nghề Vĩnh Long

MobiOuitng Cao đăng nghề Vĩnh Long

MobiOuitng Cao đăng nghề Vĩnh Long

MobiOuitng Cao đăng nghề Vĩnh Long

MobiOuitng Cao đăng nghề Vĩnh Long

 

»»» Xem thêm một số chương trình dành cho giới trẻ của Saymee

Thông tin liên hệ:
Xem thêm
Đánh giá bài viết
Bài viết mới
Tin tức khác