mSale Giải pháp quản trị kênh phân phối và bán hàng

mSale Giải pháp quản trị kênh phân phối và bán hàng

Giải pháp mSale là hệ thống quan trọng số một trong quản trị số để quản lý công tác phát triển thị trường, giám sát nhân viên bán hàng và chăm sóc điểm bán hàng hiệu quả trên nền tảng di động. Chỉ cần người quản lý đăng nhập vào hệ thống mSale là có thể giám sát một cách chặt chẽ các số liệu và hoạt động của kênh phân phối, cập nhật kịp thời các thông tin thị trường.

Đối tượng sử dụng: Các công ty có nhiều điểm bán hàng, có hệ thống kênh phân phối, đại lý, nhân viên giao hàng, tiếp thị cần quản lý một cách hiệu quả.

Một số ưu điểm giải pháp mang lại cho khách hàng:

Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý được 4 yếu tố:

 • Kênh phân phối (doanh số, độ bao phủ, trưng bày, tồn kho…),
 • Nhân viên bán hàng (giao tuyến phân phối và giám sát lộ trình),
 • Bán hàng và quản lý bán hàng (các vấn đề liên quan đến doanh thu, nhân viên, đơn hàng, lịch sử giao dịch, hoa hồng, kiểm kê…)
 • Chăm sóc điểm bán (trưng bày, hàng tồn kho, thông tin trang thiết bị).

Hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục được 5 rủi ro trong quản lý phân phối như:

 • Hết hàng
 • Tồn kho cao
 • Trưng bày hàng hóa chưa tốt
 • Quản lý nhà phân phối chưa sâu sát
 • Quản lý đội ngũ bán hàng thiếu chặt chẽ
mSale MobiFone Giải pháp bán hàng
mSale MobiFone Giải pháp bán hàng

TÍNH NĂNG:

Quản lý danh mục

 • Quản lý Loại sản phẩm
 • Quản lý Hàng hóa
 • Quản lý Dịch vụ
 • Quản lý Chương trình bán hàng
 • Quản lý Danh mục chỉ tiêu bán hàng
 • Quản lý Loại tiêu chí CS ĐBH
 • Quản lý Tiêu chí CS ĐBH
 • Quản lý Loại hoa hồng
 • Quản lý Công thức phân chia hoa hồng
 • Quản lý Địa bàn hành chính

Quản lý kênh Phân phối

 • Quản lý thành viên kênh
 • Quản lý nhân viên thuộc thành viên kênh
 • Quản lý tài khoản dịch vụ
 • Phân tuyến bán hàng
 • Lịch sử thay đổi
 • Quản lý địa bàn
 • Phân tuyến bán hàng cho nhân viên
 • Nhóm bán hàng của nhân viên
 • Bản đồ kênh phân phối
 • Lộ trình nhân viên

Quản lý bán hàng

 • Bán hàng trên kênh
 • Bán hàng ngoài kênh
 • Nhật ký bán hàng
 • Thu hồi hàng hóa
 • Theo dõi serial hàng hóa

Quản lý chăm sóc điểm bán hàng

 • Quản lý kế hoạch chăm sóc ĐBH
 • Nhật ký chăm sóc ĐBH
 • Lịch sử ghé thăm

Quản lý kho hàng

 • Quản lý hàng tồn
 • Quản lý hàng nhập
 • Quản lý hàng xuất

Thông tin hoa hồng

 • Xem thông tin hoa hồng tổng hợp
 • Xem thông tin hoa hồng chi tiết

Báo cáo

 • Báo cáo phát triển ĐBH
 • Báo cáo đánh giá kế hoạch CS ĐBH
 • Báo cáo đánh giá tần suất CS ĐBH
 • Báo cáo độ phủ hàng hóa
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo đánh giá tần suất chăm sóc ĐBH của nhân viên
 • Báo cáo đánh giá kế hoạch chăm sóc ĐBH của nhân viên

Tiện ích

 • Nhập tài khoản người sử dụng
 • Nhập kế hoạch chăm sóc
 • Nhập thành viên kênh
 • Nhập tuyến bán hàng của thành viên
 • In mã QR Code
 • Trích xuất thông tin điểm bán hàng

Quản trị hệ thống

 • Quản trị vai trò người sử dụng
 • Quản trị tài khoản người sử dụng
 • Phê duyệt yêu cầu tạo tài khoản
 • Cấu hình tham số hệ thống
Đánh giá bài viết
Bài viết mới
Tin tức khác