Bạn bị mất sóng ư, sóng yếu ư, "1 vạch" đúng không? Vô xem bài này bảo đảm sóng mạnh lại.

[caption id="attachment_935" align="aligncenter" width="300"] Sóng yếu nữa rồi, còn có 1 vạch à. Bực bội...[/caption] Tại sao sóng điện thoại bạn hay chập chờn và bị yếu . Khi điện thoại của bạn bị lỗi hay sự cố làm sóng điện thoại của bạn bị chập chờn. Điều đó làm…