MobiFone Khu Vực 9 Tạo Dấu Ấn, Nâng Giá Trị Thương Hiệu

MobiFone khu vực 9 tạo dấu ấn, nâng giá trị thương hiệu Năm 5 qua (2015-2020), Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9 (MobiFone KV 9) không chỉ tạo bước đột phá trong chiến lược kinh doanh, mà còn tạo dấu ấn với người dân miền Tây, bởi những…