MobiFiber - Dịch vụ Internet cáp quang MobiFone

Thị trường tiềm năng, đầy hứa hẹn Năm 2015, tổng số thuê bao Internet băng rộng cố định (Internet cáp quang) là 7,3 triệu thuê bao đến tháng 8/2020 đã đạt hơn 16 triệu thuê bao, tốc độ tối đa tăng từ 17,3Mbps năm 2015 lên hơn 54Mbps. Thị trường…