Khám bệnh 0 đồng – An toàn mùa dịch | Nhận ecode miễn phí từ MobiFone

MobiFone Chia Sẻ - Quà tặng sức khỏe: Tặng khách hàng ecode khám bệnh 0 đồng Thấu hiểu sức khỏe luôn là tài sản quý giá nhất của con người và tiếp tục tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng, MobiFone triển khai chương trình QUÀ TẶNG SỨC…