Xuất Hóa Đơn Là Gì? Hướng Dẫn Xuất Hóa Nhanh Nhất 2022

Tổng hợp quy định thời điểm xuất hóa đơn 

Hiện nay, đối với các doanh nghiệp thì việc xuất HĐ là việc quan trọng đối với bên kế toán. Thực chất, không phải tất cả doanh nghiệp nào cũng biết được chính xác các thời điểm XHĐ. Đối với từng loại hàng, dịch vụ khác nhau tuân thủ đúng quy định của pháp luật đưa ra. Bài viết này sẽ hướng dẫn về quy định về thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ nhanh nhất. Theo dõi cùng MobiFone nhé!

Thời điểm xuất hóa đơn DN thời điểm xuất hóa đơn


1. Xuất hóa đơn

 1.1 Nội dung của hóa đơn

Nội dung của hóa đơn bao gồm: 

 • Tên, ký hiệu của hóa đơn, số hóa đơn, tên hóa đơn. 
 • Tên, địa chỉ và cả mã số thuế của bên người bán
 • Tên, địa chỉ, và cả mã số thuế của bên người mua;
 • Tên, số lượng đơn vị tính, đơn giá hàng hóa, và dịch vụ; 
 • Tổng số tiền thanh toán; chữ ký hai bên gồm người mua và chữ ký người bán và ngày, tháng, năm lập trên hóa đơn.

Lưu ý: Tất cả các hóa đơn không nhất thiết phải có đủ tất cả các nội dung này

1.2 Các loại hình thức hóa đơn

 • Hóa đơn điện tử là hóa đơn gồm tất các thông điệp dữ liệu số về bán hàng hóa, dịch vụ, khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ hóa đơn và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử được Nghị Định và Thông Tư của BTC bắt buộc dùng HĐĐT
 • Hóa đơn tự in là loại hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh sẽ tự phải in ra trên các máy tính laptop, máy tính bàn, máy tính tiền/các loại máy khác khi bán các hàng hóa, dịch vụ;
 • Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in riêng tùy theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ/do cơ quan thuế đặt in để bán cho các tổ chức, cá nhân.

2. Thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ

Định nghĩa: Thông tin KH, hàng hóa, dịch vụ, cung cấp đủ cho KH với số tiền, thuế lên HĐ

2.1 Quy định về xuất hóa đơn 

Khi bán hàng hóa, dịch vụ thì DN đều phải lập HĐ theo quy định và giao KH. Hóa đơn lập khi DN cung cấp các hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung có sẵn mẫu HĐ 

Đối với các doanh nghiệp đang thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo khấu trừ về thuế, khi bán hàng hóa và dịch vụ sẽ phải chịu thuế GTGT sử dụng hóa đơn GTGT. Trong trường hợp về bán hàng hóa, dịch vụ chịu về thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nhưng khi các doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT đều phải hợp lý, chặt chẽ về tuân thủ nguyên tắc về quy định của luật và cơ quan tài chính thì loại hóa đơn sẽ được bên cơ quan Thuế chấp nhận.

2.2 Quy định về chứng từ Hóa đơn GTGT

Hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm hợp đồng về mua và hợp đồng về bán hàng hóa. Về hợp đồng không ghi đầy đủ về chi tiết về danh mục hàng hóa cần có phụ lục hợp đồng 

 • Phiếu xuất/nhập kho đối với các loại hàng hoá bán ra/mua vào;
 • Biên bản chi tiết về thanh lý hợp đồng mua bán;
 • Phiếu thu, chi ghi lại chi tiết về số tiền giao dịch rõ ràng với các khách hàng 

2.3 Quy định khi xuất hóa đơn 

 • Trong các loại văn bản, chứng từ nêu trên cần có ký, ghi chi tiết rõ về họ tên
 • Cần xuất hoá đơn đối với hàng hóa DN kinh doanh đã đăng ký kinh doanh ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký KD cần có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Cần ghi đúng mức thuế suất đã áp dụng theo quy định của BTC đối với hàng hóa, dịch vụ đó.
 • Doanh nghiệp cần chú ý đến thông tin chữ khi viết hóa đơn. Nếu sai sót sẽ dễ bị bắt nâng lên thuế rất cao.
 •  Cách giúp DN kiểm hàng: Doanh nghiệp có thể vào trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư và vào website Tổng cục thuế để kiểm tra về đối tác hoạt động trong lĩnh vực/tình trạng hoạt động đối tác.

 thời điểm xuất hóa đơn

2.4 Quy định về thời kỳ, thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ 

Đối với điểm lập HĐ tài chính khi bán hàng hóa, dịch vụ:

 • Về ngày lập hóa đơn bán hàng hóa: Thời điểm chuyển quyền sở hữu hoặc chuyển quyền sử dụng hàng hóa đến người mua, không cần biết tiền thu hay chưa thu tiền.
 • Về ngày lập hóa đơn dịch vụ: Ngày hoàn thành cung các dịch vụ, không cần biết tiền thu hay chưa thu . Trường hợp tổ chức thu tiền trước hoặc trong khi cung các dịch vụ thì ngày lập hóa đơn sẽ mặc định là ngày thu tiền
 • Đối với bên xây dựng, lắp đặt là thời điểm sẽ nghiệm thu, bàn giao các công trình, hạng mục, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không cần biết đã thu tiền hay chưa thu. Đối với giao hàng nhiều lần/giao từng hạng mục, công đoạn Dịch Vụ thì mỗi lần giao hàng/bàn giao cần phải lập hóa đơn cho khối lượng, GTHH, D.Vụ được giao
 • Đối với ngày lập hóa đơn các lọai hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do bên người xuất khẩu sẽ tự xác định phù hợp cùng thỏa thuận giữa bên xuất khẩu và nhập khẩu. Ngày xác nhận thủ tục hoàn tất tời khai hải quan sẽ là ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế

Kết luận

Tóm lại, trên đây là các thông tin tổng hợp về thời điểm xuất hóa đơn mà các doanh nghiệp cần lưu ý mà MobiFone muốn chia sẻ đến. Các thông tin sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện để vận hành hiệu quả hơn

Thông tin liên hệ

Facebook Fanpage: MobiFone Miền Tây
Số Điện Thoại: 0292 3765 211
Email: mobifonemientay@mobifone.vn

 

Xem thêm các bài viết tin tức khác ngay tại: https://mobifonemientay.vn/

Đánh giá bài viết
Bài viết mới
Tin tức khác