GÓI CƯỚC

70.000đ
10 GB
NA70
Chu kỳ: 30 ngày
Đối tượng: toàn bộ thuê bao
Hết dung lượng dừng kết nối
Soạn DK NA70 gửi 789
90.000đ
15 GB
NA90
Chu kỳ: 30 ngày
Đối tượng: toàn bộ thuê bao
Hết dung lượng dừng kết nối
Soạn DK NA90 gửi 789
120.000đ
20 GB
NA120
Chu kỳ: 30 ngày
Đối tượng: toàn bộ thuê bao
Hết dung lượng dừng kết nối
Soạn DK NA120 gửi 789

90.000đ
1 GB /ngày
KC90
Chu kỳ: 30 ngày
Đối tượng: toàn bộ thuê bao
Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút + 30 phút ngoại mạng
120.000đ
1,5 GB /ngày
KC120
Chu kỳ: 30 ngày
Đối tượng: toàn bộ thuê bao
Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút + 50 phút ngoại mạng
150.000đ
2 GB /ngày
KC150
Chu kỳ: 30 ngày
Đối tượng: toàn bộ thuê bao
Miễn phí cuộc gọi nội mạng <10 phút + 80 phút ngoại mạng

70.000đ
1 GB/ngày
PT70
Chu kỳ: 30 ngày
Đối tượng: thuê bao mới từ 15/6/2023
Hết dung lượng dừng kết nối
90.000đ
1,5 GB/ngày
PT90
Chu kỳ: 30 ngày
Đối tượng: thuê bao mới từ 15/6/2023
Hết dung lượng dừng kết nối
120.000đ
2 GB/ngày
PT120
Chu kỳ: 30 ngày
Đối tượng: thuê bao mới từ 15/6/2023
Hết dung lượng dừng kết nối