Kiến thức

Mạng viễn thông sắp sửa được nâng cấp khi chào đón công nghệ mạng thế hệ thứ năm, hay còn gọi là “5G”. Cũng giống như 4G, người dùng có thể kỳ vọng về các ứng dụng mới và sự cải thiện trong trải nghiệm người dùng. Ngoài điện thoại di động, các tiến bộ vượt bậc trong việc kết nối có...
Từ khi xuất hiện, Công nghệ chuỗi khối - Blockchain đã tạo ra một xu hướng mới về cải tiến công nghệ trong các ngành quan trọng trên thế giới....

Kiến thức

Mạng viễn thông sắp sửa được nâng cấp khi chào đón công nghệ mạng thế hệ thứ năm, hay còn gọi là “5G”. Cũng giống như 4G, người dùng có thể kỳ vọng về các ứng dụng mới và sự cải...