Thoả thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025

Vào ngày 28/07/2022, tại UBND tỉnh Vĩnh Long; đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone và UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu

Mục tiêu thoả thuận hợp tác chiến lược này giúp phát huy khả năng và thế mạnh của hai bên; nâng cao hiệu quả triển khai chuyển đổi số toàn diện trên lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội; đưa tỉnh Vĩnh Long sớm trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số.

MobiFone ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược chuyển đổi số với UBND tỉnh Vĩnh Long
MobiFone ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược chuyển đổi số với UBND tỉnh Vĩnh Long

Theo nội dung bản thoả thuận, hai bên sẽ hợp tác cùng nhau xây dựng chiến lược chuyển đổi số; hạ tầng số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; và hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số 

MobiFone sẽ hỗ trợ, tham vấn cùng tỉnh Vĩnh Long xây dựng và triển khai các cơ chế; chính sách; chương trình; kế hoạch để triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg, ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và nguồn lực của hai Bên.

VỀ HẠ TẦNG SỐ 

Hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin. Nhằm phục vụ kết nối; điều hành; triển khai chính quyền số, kinh tế số, xã hội số cho tỉnh Vĩnh Long; xây dựng cơ sở hạ tầng mạng tiên tiến, hiện đại, đồng bộ; cung cấp dịch vụ, giải pháp về an toàn thông tin cho các hệ thống ứng dụng nền tảng của tỉnh; nghiên cứu triển khai mạng viễn thông công nghệ 5G phục vụ cho các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

VỀ CHÍNH QUYỀN SỐ 

Hỗ trợ, tham vấn xây dựng kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực thông tin truyền thông và cơ sở; lĩnh vực phát thanh cho đài truyền thanh trên địa bàn UBND tỉnh; hợp tác xây dựng kế hoạch và vận hành hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đáp ứng Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020.

Hỗ trợ, tham vấn xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực điều hành thường xuyên tại các cơ quan quản lý nhà nước; ứng dụng giải pháp văn phòng không giấy tờ, họp trực tuyến, chữ ký số, định danh eKYC; giải pháp giải quyết nhu cầu số hóa tài liệu lưu trữ dữ liệu của các đơn vị trong tỉnh; xây dựng phương án, công cụ đánh giá chỉ số DTI của Tỉnh; từ đó kịp thời tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm nâng cao chỉ số DTI của tỉnh.

VỀ KINH TẾ SỐ 

Cùng nhau hợp tác, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn chuyển đổi số toàn diện; cung cấp bộ giải pháp văn phòng thông minh: hoá đơn điện tử; phần mềm kế toán; chữ ký số của MobiFone. Hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thanh toán các dịch vụ công, dịch vụ y tế, giáo dục, nộp thuế qua nền tảng MobiFone Money.

VỀ XÃ HỘI SỐ 

Hợp tác, tham vấn giải pháp tổng đài trí tuệ nhân tạo MobiFone để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Hợp tác, tham vấn giải pháp giáo dục thông minh để chuyển đổi số trong giáo dục; đào tạo các bậc học; công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ toàn tỉnh; hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có khả năng tham gia tích cực và được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình chuyển đổi số, “mỗi hộ sản xuất nông nghiệp là một gian hàng số”.

Hỗ trợ, tham vấn giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh Vĩnh Long đối với nhân dân trong nước và du khách quốc tế. Đảm bảo phù hợp với Kế hoạch số 2850/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc “Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030. Hỗ trợ, tham vấn giải pháp trong quản lý các khu công nghiệp; trong các lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy; quản lý cấp thoát nước. Thúc đẩy hợp tác giữa MobiFone và các doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

HỢP TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC 

Hợp tác, tham vấn các giải pháp triển khai chuyển đổi số khi có nhu cầu thực tiễn.


Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, UBND tỉnh Vĩnh Long tạo điều kiện thuận lợi cho MobiFone tham gia thực hiện các nhiệm vụ nhằm đáp ứng nhu cầu về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Về phía MobiFone, công ty cũng ưu tiên bố trí các nguồn lực; triển khai các giải pháp; công nghệ tiên tiến nhất, phù hợp với thực tiễn của tỉnh Vĩnh Long.

Ông Tô Mạnh Cường – Tổng Giám Đốc Công Ty Viễn Thông Mobifone chia sẻ:

Giai đoạn 2022-2025, MobiFone đang trên lộ trình chuyển đổi mạnh mẽ, từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trở thành công ty công nghệ, phát triển trên 3 lĩnh vực: Hạ tầng số; Nền tảng giải pháp số; và Dịch vụ số. Hơn nữa, MobiFone đã được bộ TT&TT phê duyệt là doanh nghiệp nòng cốt triển khai phát triển 15 nền tảng số quốc gia. Nhiều giải pháp của MobiFone đã đi vào cuộc sống, đồng hành với người dân và chính quyền cơ sở, hỗ trợ cho công tác điều hành, quản trị của nhiều tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính quyền các cấp,...

MobiFone tin tưởng rằng Thỏa thuận hợp tác chiến lược chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Vĩnh Long – MobiFone hôm nay sẽ được triển khai, cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, những dự án cụ thể trong tất cả các lĩnh vực Hạ tầng số, Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số, để đem lại sự chuyển mình mạnh mẽ cho tỉnh Vĩnh Long. Đặt nền móng vững chắc cho những thành công trong tương lai của MobiFone nói riêng, tỉnh Vĩnh Long nói chung, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của chương trình chuyển đổi số quốc gia.”

Ông Tô Mạnh Cường – Tổng Giám Đốc Công Ty Viễn Thông Mobifone chia sẻ trong buổi lễ ký kết
Ông Tô Mạnh Cường – Tổng Giám Đốc Công Ty Viễn Thông Mobifone chia sẻ trong buổi lễ ký kết
Xem thêm
Đánh giá bài viết
Bài viết mới
Tin tức khác