MobiOuting Cao Đẳng Y tế Trà Vinh ngày 22/05/2024

Ngày 22/5/2024, MobiOuting đã kết hợp cùng Saymee Trà Vinh tổ chức chương trình “Kiến tập định hướng tương lai – MobiOuting Cao đẳng Y tế Trà Vinh” dành cho sinh viên của Trường.

MobiOuting Cao đẳng Y tế Trà Vinh 2024 có gì thú vị?

Ngày 22/5/2024, MobiOuting đã kết hợp cùng Saymee Trà Vinh có mặt tại trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh, tổ chức chương trình “Kiến tập định hướng tương lai – MobiOuting” dành cho sinh viên của Trường.

MobiOuting Cao đẳng Y tế Trà Vinh
MobiOuting Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Một số hình ảnh tại MobiOuting Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Các bạn học sinh tại trường được tham gia các hoạt động như hướng nghiệp thông qua sinh trắc vân tay, tham gia các hoạt động checkin nhận quà, tham quan xăn phòng làm việc thông qua ứng dụng thực tế ảo VR360…

MobiOuting Cao đẳng nghề Trà Vinh

MobiOuting Cao đẳng nghề Trà Vinh

MobiOuting Cao đẳng nghề Trà Vinh

MobiOuting Cao đẳng nghề Trà Vinh

MobiOuting Cao đẳng nghề Trà Vinh

MobiOuting Cao đẳng nghề Trà Vinh

Các hoạt động tại trường

»»» Xem thêm một số chương trình dành cho giới trẻ của Saymee và MobiFone

Thông tin liên hệ:
Xem thêm
Đánh giá bài viết
Bài viết mới
Tin tức khác